هـــــــــــــــــــــــــــزارمـــــــــــســــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
بـــــــــسم الله الرحـــــــــــــــــمن الرحیـــــــــــــــم

فهرست تعدادی از نام‌های کردی که برای نامگذاری افراد بکار می‌روند، معنای واژگانی نام‌ها درون دوکمان (پرانتز) آمده است. البته پر واضح است که در خصوص برداشتن نام‌های طبیعتی مثل کوه ، رود ... کوردهای خراسان در واقع انتخاب نام‌های طبیعتی محلی خود را نیز خواهند داشت.

نام‌های پسران

 1. ئاسو (افق)
 2. ئاسوس
 3. ئاکار
 4. ئاکام (عاقبت، سرانجام)
 5. ئاکو (قلهٔ کوه)
 6. ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان)
 7. ئامانج (آماج، هدف)
 8. ئاوات (امید)
 9. ئارتین (شعله‌ و گرمای آتش)
 10. ئازا (دلاور، همریشه با آزاد)
 11. باگرو (تندباد)
 12. باهوز (گردباد)
 13. بارزان (نام منطقه‌ای در کردستان عراق)
 14. به‌لین (پیمان)

به‌هیز (نیرومند)

 1. به‌رزان (بلندپایه)
 2. به‌رهه‌م (ثمره‌)
 3. به‌تین (آتشین)
 4. بلیسه‌ (شعله، اخگر)
 5. بلند
 6. بلیمه‌ت (دلاور)
 7. بروسک (جرقه)
 8. بروا (ایمان)
 9. بریار (تصمیم)
 10. بوران (بوران، اصل این واژه را مغولی دانسته‌اند)
 11. چه‌کو
 12. چیا (کوهستان بلند)
 13. چیاکو
 14. چومان (نام رودی مرزی در باختر بان‌)
 15. دالاهو (کوهی در کردستان)
 16. دانیار (بخشنده‌)
 17. دارا
 18. ده‌رسیم (منطقه درسیم در ناحیه زازانشین کردستان ترکیه)
 19. دیار (آشکار، پیدا)
 20. دیاری
 21. دیاکو (دیاکو، بنیادگذار دودمان ماد)
 22. دیلمان
 23. دیمه‌ن (چشم‌انداز)
 24. ئه‌گید (دلاور)
 25. ئه‌له‌ند (تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید)
 26. ئه‌رده‌لان (اردلان)
 27. ئه‌رده‌وان (اردوان)
 28. ئه‌ژده‌ر (اژدر)
 29. ئه‌ویندار (عاشق)
 30. فه‌رهاد (فرهاد)
 31. فریا (نجات، «همریشه با واژه فریاد»)
 32. گوران (نام شاخه‌ای از کردان)
 33. گووه‌ند (نوعی رقص کردی)
 34. هاوری (همراه)
 35. هاوراز (همراز)
 36. هه‌لمه‌ت (هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده‌ واژه عربی حَملة)
 37. هه‌ژار (ندار و فقیر)
 38. هیمن (متین)
 39. هه‌لکه‌وت (فراز-رونده، چیره)
 40. هه‌لگورد
 41. هه‌لو (تئر، عقاب)
 42. هه‌ردی
 43. هه‌ورام (اورامانی، شاخه‌ای از کردان)
 44. هه‌وراز (فراز و نشیب)
 45. هیژا (گرامی، محترم)
 46. هیرش (یورش: اصل این واژه مغولی است)
 47. هیوا (امید)
 48. هوزان (آوازه‌خوان)
 49. هومه‌ر
 50. هیدی (آرام)
 51. هه‌ندرین (نام کوهستانی در کردستان)
 52. هوگر (علاقه‌مند)
 53. ژاوه‌رو (ژاورود)
 54. ژوان (گفتگوی عاشقانه‌)
 55. ژیر (هوشمند، («همریشه با واژه زیرک»)
 56. ژیله‌مو (اخگر)
 57. ژیوار (تمدن)
 58. ژیهات (کاردان، ماهر)
 59. کاردو
 60. کاروان 
 61. کاروخ (نام کوهستانی در کردستان)
 62. کازیوه‌ (پگاه)
 63. کارزان (کاردان)
 64. کاژاو
 65. کوماس
 66. لاس (گونه‌ای درخت سخت‌چوب، از شخصیت‌های داستان لاس و خزال)
 67. لاوچاک (جوان خوش‌سیما و درستکار)
 68. لیزان (وارد و کاردان)
 69. ماردین 
 70. مانشت(کوهی زیبا در ایلام)
 71. مه‌ردوخ ( نام خدای سومری و بابلی)
 72. مه‌ریوان (مریوان)
 73. میلان
 74. میران
 75. ناری
 76. ناسیکو
 77. نسکو
 78. نه‌به‌ز (تسلیم‌ناپذیر، نستوه)
 79. نه‌سره‌و
 80. نه‌هروز (نوروز)
 81. نه‌وشیروان (انوشیروان)
 82. نه‌که‌روز (نام کوهی در جنوب غربی سقز)
 83. نچیروان (نخچیربان، شکاربان)
 84. په‌ژار (افسرده‌دل)
 85. په‌شیو (هراسان و افسرده‌دل «همریشه با پژمان»)
 86. پشتیوان (پشتیبان)
 87. پشکو (شکوفه‌)
 88. پیشه‌نگ
 89. راژان
 90. رامان (در شگفت بودن، تحیر)
 91. رامیار (چوپان)
 92. ریبوار (رهگذر)
 93. ریوان (رهگذر)
 94. ریباز (راه و شیوه)
 95. ریناس (رهشناس)
 96. ربین -- ر کسره دار (ره‌شناس ، دورنگر، راه‌بین ، دوراندیش ، آینده‌نگر)
 97. رئبین (دورنگر، راه‌بین)
 98. ریکه‌وت (جاری)
 99. ریزان (وارد، ماهر)
 100. رزگار (رستگار، آزاد)
 101. روژان
 102. سارو
 103. ساکار (پاک و ساده)
 104. ساکو
 105. سامال
 106. سه یوان( کوهی در ایلام)
 107. سامره‌ند
 108. سه‌ردار (سردار)
 109. سه‌نگاو
 110. سه‌رکه‌وت (پیروز)
 111. سه‌رکو
 112. سمکو (کوتاه و دگرگون‌شده واژه‌ سامی اسماعیل)
 113. سیامه ند
 114. سیروان (نام رودی در کردستان)
 115. سوران 
 116. شاهو (نام کوه)
 117. شیروان
 118. شه‌مال (توفان)
 119. شه‌مزین
 120. شیرکو (احتمالاً شیر کوهستان)
 121. شورش ( انقلاب)
 122. شوان (شبان، چوپان)
 123. تیریژ (پرتو، فروغ)
 124. وریا (هوشیار)
 125. خه‌بات (مبارزه‌، از مصدر خه‌بتین: مبارزه‌ کردن، برخی منابع ریشه آن را آرامی دانسته‌اند).
 126. خوناس
 127. زاگروس (زاگرس)
 128. زال (حکمران، چیره)
 129. زانا (دانا)
 130. زانیار (دانشور)
 131. زمناکو (نام کوهستانی در کردستان)
 132. زیلان
 133. زوران (تلاش، کشتی)
 134. زوراب
 135. زریان (نام یک نوع باد)
 136. زیبار
 137. زه‌رده‌شت

نام‌های دختران

 1. ئاڤان (نام کوهستانی در کردستان)
 2. ئاڵێ (دختر مو بور)
 3. ئالا (بیرق، پرچم)
 4. ئالان (نام کوهستانی در کردستان)
 5. ئاسکی (از واژه‌ "ئاسک" به‌ معنی آهو)
 6. ئاونگ (شبنم)
 7. باژیلان
 8. به‌یان (بامداد)
 9. به‌فرین (برفی)
 10. به‌ناز (نازدار)
 11. بیریوان
 12. بیخال (نام کوهستانی در کردستان)
 13. پرشنگ (اشعه خورشید-پرتو)
 14. جوان (زیبا)
 15. چاوجوان (زیباچشم)
 16. چاوره‌ش (سیه‌چشم)
 17. چنور (نام گلی خوشبو)
 18. چرو (غنچه‌)
 19. چیمه‌ن (سبزه‌ و طبیعت)
 20. چوپی (نوعی رقص کردی)
 21. دیلان (نوعی رقص کردی)
 22. دلنیا (دلگرم و مطمئن)
 23. دلووان (مهربان)
 24. دیانا (نام شهری در کردستان عراق)
 25. دیمه‌ن (چشم‌انداز)
 26. ئه‌سرین (اشک)
 27. ئه‌ستێ
 28. ئه‌ستیره‌ (ستاره)
 29. ئه‌سمه‌ر ( گندمگون)
 30. ئه‌وین (مهر، عشق)
 31. فرمیسک (اشک)
 32. فینک (خنک و دلچسب)
 33. گلاره (چشم)
 34. گه‌لاویژ (ستاره شباهنگ)
 35. گولاله‌ (لاله‌)
 36. گزنگ (پرتو خورشید)
 37. ژینو
 38. ژیار
 39. کالێ (دختر چشم آبی با گیسوان طلایی)
 40. کانی (چشمه)
 41. که‌ژال (آهو، گونه‌ای از واژه خه‌زال=غزال)
 42. کویستان (کوهستان)
 43. کوردستان (کردستان)
 44. میدیا (سرزمین ماد)
 45. مزگین (مژده)
 46. مه‌هاباد (مهاباد)
 47. نازدار(دوست داشتنی)
 48. نالین
 49. ناسکی
 50. ناسکول
 51. نه‌شمیل (خرامان)
 52. نه‌شمین
 53. نه‌رمین (دلپذیر، مهربان)
 54. نه‌خشین (آراسته‌، دارای نقش و نگار)
 55. نیاز (دعا)
 56. نیان (لطیف، دلپذیر)
 57. نیشتمان (میهن)
 58. په‌ریخان
 59. رازان
 60. روژ (خورشید)
 61. روژین (خوروَش)
 62. روناک (روشنا)
 63. ریژنه‌ (باران تند در هنگام آفتاب)
 64. سازان
 65. سه‌یران
 66. سه‌ما (رقص، سماع)
 67. سکالا
 68. سروشت (طبیعت)
 69. سروه‌ (نسیم)
 70. ستران
 71. سوزان
 72. سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
 73. شیلان (نسترن)
 74. شلیر (۱. سوسن ۲. لاله)
 75. شوخان (شوخ و شنگ)
 76. شنو (اشنویه)
 77. شنه‌ (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)
 78. شه‌پول (موج، آبخیز)
 79. شه‌مام
 80. تانیا
 81. ته‌لار
 82. ته‌نیا (تنها)
 83. تریفه‌ (نور مهتاب)
 84. تیروژ (پرتو خورشید)
 85. تارا (ستاره، اصل این واژه هندی است که به متون قدیمی فارسی و کردی راه یافته)
 86. ڤیان (عشق)
 87. خه‌زال (غزال)
 88. خه‌زیم
 89. خوزگه‌ (آرزو، حسرت)
 90. خوناو (باران آهسته و دلپذیر)‌
 91. زه‌ینو (زینب)
 92. زین (نام دختری در یکی از منظومه‌های عاشقانه‌ کردی، دگرگون‌شده زینب)
 93. هانا
 94. هاوین (تابستان)
 95. هه‌لاله‌ (لاله)
 96. هیرو (گل ختمی)
 97. زایه‌له‌

انجمن فرهنگی مدنی کردهای خراسان

نوع مطلب :
برچسب ها :
پنجشنبه 30 دی 1389 :: نویسنده : حسن فولادیان


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : حسن فولادیان
نظرسنجی
به نظر شمامهمترین مشكل جوانان كدام یك از موارد زیر است؟!
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

تلفن تماس
در این وبلاگ
در كل اینترنت
New Page 2 عضویت درسایت ] عضویت در سایت کلیک کنید فرم تماس
پس از عضویت منتظر افزودن کاربر با همین مشخصات با شید در انتها نام نویسنده را هم بیان نمایید ایمیل شما همان رمز کاربری است.
Subscribe to 1000masjed

Powered by us.groups.yahoo.com

1000masjed

\
« ارسال برای دوستان »
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by blogtools.rozblog.com
 انجمن

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic